PKF Munkebo Vindelev
Ydelser

Home Ydelser Erhvervsservice

Erhvervsservice

Danmark er et land, der stiller store krav til erhvervsdrivende virksomheder, herunder særligt krav til administration. Derfor har mange virksomheder behov for assistance på dette område. Alternativet er selv at klare alle administrative opgaver, men dette er ofte en stor - eller ligefrem uoverkommelig - opgave, som selv for mindre virksomheder skaber behov for op til flere fuldtidsansatte medarbejdere eller særkompetencer.

Vi har stor erfaring i at løse administrative opgaver for mange af vores kunder. Af forskellige ydelser kan nævnes:

 • Udformning og løbende tilpasning af kontoplan
 • Håndtering af bilag
 • Bogføring (finansbogholderi)
 • Momsregnskab og indberetning
 • Rapporteringsopgaver (i mange forskellige modeller)
 • Personaleadministration (regler, kontrakter o.lign.)
 • Lønadministration (primært via DanLøn og Bluegarden), herunder automatisk indberetning og lønudbetaling samt automatisk sikring af rettidig indbetaling af A-skat, ATP osv.
 • Beregning, indberetning og afregning af feriepenge til feriekonto
 • Oprettelse af betalinger til godkendelse
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Fakturering

Vores erhvervsserviceafdeling ledes af Lisbeth Nygaard Hansen, som har en mangeårig baggrund som leder af forskellige erhvervsvirksomheder. Hun har derfor stor erfaring i håndtering af administrative opgaver. Desuden har man som kunde i relation til erhvervsserviceydelser en samarbejdspartner, der kan bidrage med daglig sparring. Vi sætter en ære i at være opmærksomme på forhold i kundevirksomheden, som kan forbedres eller optimeres og dermed tilføre værdi.

Mange opgaver i erhvervsserviceafdelingen løses af revisormedarbejdere, som i forvejen er tilknyttet det team, som servicerer kunden. Dette giver en god synergi mellem afdelingerne og sikrer, at de bedst kvalificerede medarbejdere udfører opgaverne.

Vi lægger stor vægt på at få en grundig dialog omkring, hvilke administrative opgaver virksomheden mest hensigtsmæssigt og økonomisk rationelt selv kan løfte. Herudover lægger vi stor vægt på at give feedback på forhold, hvor kundevirksomheden kan forbedre sig med henblik på at minimere vores tidsforbrug og dermed omkostninger til os.

Opgaver, som vi varetager løbende eller periodisk, løses hos kundevirksomheden, hos os selv eller som en kombination efter kundens ønsker.

Ad hoc-assistance

Vi tilbyder også at træde til med assistance til virksomheder, der af den ene eller anden årsag er kommet i en situation, hvor der er opstået et behov for (eventuelt akut) assistance. Vi kan med meget kort varsel etablere en ordning, hvor vi i mindre eller større omfang kan hjælpe med løsningen af de opgaver, der måtte være behov for, herunder hos kundevirksomheden. Der kan f.eks. være tale om en regnskabsmedarbejders pludselige sygdom, opsigelse, en stor stigning i omfanget af administrative opgaver på grund af vækst, opkøb eller lignende.