PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

Home Nyheder
Maskeret udlodning ved køb af ejendom
Nyheder - 2021-11-19

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Herning byret har afsagt en dom, hvor hovedaktionæren blev beskattet af maskeret udlodning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med køb af en af selskabet ejet ejendom, selv om der blev handlet på markedsvilkår.

Read more
Udlejning af tofamiliehus
Nyheder - 2021-06-14

Udlejning af tofamiliehus

Korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus.

Read more
Fri bil og skat
Nyheder - 2021-04-21

Fri bil og skat

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

Read more
Nye momsregler ved internethandel
Nyheder - 2021-03-29

Nye momsregler ved internethandel

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande. De nye regler betyder, at flere danske virksomheder skal betale moms i andre EU-lande. Endvidere sker der en forenkling af reglerne om afregning af moms i andre lande.

Read more
Nyheder - 2021-02-17

Skattefrie gavekort og COVID-19 test

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der betyder skattefrihed for visse forlystelsesgavekort og COVID-19-test.

Read more
Nyheder - 2021-02-16

Nyt om ”håndværkerfradrag”

Skatteministeren har fremsat lovforslag om forbedring af BoligJobordningen i 2021.

Read more
Nyheder - 2021-02-15

Tilbagebetaling af COVID-19-støtte

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der betyder, at lønkompensation mv., der tilbagebetales, ikke skal beskattes.

Read more
Nyheder - 2021-01-26

Justering af reglerne om fri bil

Skatteministeren har fremsat et lovforslag i Folketinget, der vil betyde en lidt ændret beskatning af fri bil fra og med den 1. juli 2021.

Read more
Nyheder - 2020-12-16

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2020 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2020 også ske i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Read more
Nyheder - 2020-11-12

Lovforslag om medarbejderaktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der øger muligheden for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier

Read more