PKF Munkebo Eriksen Funch

PKF Munkebo Eriksen Funch
Nyheder

News Search

Home Nyheder
Udlån fra virksomhedsskatteordningen - skal eller skal ikke !
Nyheder - 2023-04-28

Udlån fra virksomhedsskatteordningen - skal eller skal ikke !

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv.

En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde erhvervsmæssig karakter og derfor ikke kunne indgå i virksomhedsskatteordningen. Konsekvensen er, at sådanne ikke-erhvervsmæssige udlån betragtes som en hævning i hæverækkefølgen og dermed beskatning af opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. Sådanne to domme er for nylig afsagt af henholdsvis en byret og Østre Landsret.

Read more
Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange
Nyheder - 2023-04-28

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Højesteret har afsagt en dom, der beskatter en hovedanpartshaver af tre aktionærlån på hver 200.000 kr., som løbende var blevet tilbagebetalt til selskabet.

Read more
Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen ?
Nyheder - 2022-03-17

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen ?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde.

Read more
To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil
Nyheder - 2022-03-16

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.

Read more
Nyheder - 2022-02-10

Lovforslag om afskaffelses af håndværkerfradrag

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022.

Read more
Nyheder - 2021-11-19

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Herning byret har afsagt en dom, hvor hovedaktionæren blev beskattet af maskeret udlodning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med køb af en af selskabet ejet ejendom, selv om der blev handlet på markedsvilkår.

Read more
Nyheder - 2021-06-14

Udlejning af tofamiliehus

Korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus.

Read more
Nyheder - 2021-04-21

Fri bil og skat

Fra og med den 1. juli 2021 skal beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil opgøres efter ændrede satser.

Read more
Nyheder - 2021-03-29

Nye momsregler ved internethandel

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande. De nye regler betyder, at flere danske virksomheder skal betale moms i andre EU-lande. Endvidere sker der en forenkling af reglerne om afregning af moms i andre lande.

Read more
Nyheder - 2021-02-17

Skattefrie gavekort og COVID-19 test

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der betyder skattefrihed for visse forlystelsesgavekort og COVID-19-test.

Read more