PKF Munkebo Eriksen Funch
Nyheder

Home Nyheder Nyheder Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger

Have a question?

Nyheder • 2020-04-14

Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger

Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger

Med åbningen onsdag den 8. april 2020 for ansøgninger om kompensation af faste omkostninger er der nu åbnet for ansøgninger i alle de tre store og bredt dækkende ordninger.

Vi opfordrer alle virksomheder til at undersøge mulighederne for kompensation.

Herudover opfordrer vi alle virksomheder, som skal søge kompensation, til at sætte sig grundigt ind i ordningerne.

Vi er naturligvis til rådighed for vores kunder og dansk erhvervsliv, hvis der er spørgsmål til ordningerne, herunder til praktikken.

Nedenfor følger links til de mest relevante sider med overblik over disse ordninger.

Covid-19 lønkompensation

Hjælp til dækning af lønudgifter for perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Sigter mod: Virksomheder som har hjemsendt fyringstruede medarbejdere; mindst 30% af alle ansatte eller flere end 50 ansatte - uden arbejdsopgaver under hjemsendelsen.

Kompensation: 75% af lønudgifter for funktionærer og 90% for ikke-funktionærer, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned for begge typer af lønmodtagere.

Virksomhedsguiden:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

FSR – danske revisorer:

https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/corona/Hjaelpepakker/Loen

Covid-19 kompensation for tabt omsætning

Hjælp til dækning af tabt omsætning i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Sigter mod: Selvstændige, freelancere eller virksomheder (også selskaber) med 10 eller færre fuldtidsansatte. Virksomhedens omsætning skal have været mindst kr. 10.000 pr. måned i gennemsnit før corona-pandemien og omsætningen skal være faldet mindst 30%.

Kompensation: 75% af det gennemsnitlige månedlige tab i omsætning i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020 dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned hvis én ejer eller maksimalt kr. 46.000 hvis mindst to ejere af 25% eller derover.

Virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/

FSR: https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/corona/Hjaelpepakker/Omsaetning/Spoergsmaal%20og%20svar%20for%20selvstaendige%20og%20freelancere

Covid-19 kompensation for faste omkostninger

Hjælp til dækning af faste omkostninger i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Sigter mod: Virksomheder med et fald i omsætningen på mindst 40% i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af corona-pandemien. De faste omkostninger skal mindst udgøre kr. 25.000 kr. i kompensationsperioden.

Kompensation: Kompensationens størrelse afhænger af nedgangen i omsætningen:

Nedgang på 40-60%: Kompensation 25%

Nedgang på 60-80%: Kompensation 50%

Nedgang på 80-100%: Kompensation 80%

Virksomheder underlagt åbningsforbud kan få 100% kompensation i den periode, hvor de har været tvangslukket, hvis de ingen omsætning har haft.

Bemærk, at virksomheder med underskud i seneste regnskabsperiode får nedsat kompensationen.

Virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

FSR: https://www.fsr.dk/Faglige_informationer/corona/Hjaelpepakker/Faste%20udgifter/Spoergsmaal%20og%20svar%20om%20faste%20omkostninger

 

See more Nyheder items