PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

Home Nyheder
Udlandsdanskere og udstationerede
Nyheder - 2020-06-10

Udlandsdanskere og udstationerede

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der omhandler en række midlertidige tiltag for at afbøde de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, oplever som følge af de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredning af covid-19.

Read more
Lovforslag om ejendomsskatter
Nyheder - 2020-05-27

Lovforslag om ejendomsskatter

Regeringen har fremsat forslag til nedsættelse af ejendomsskatterne for 2021 og frem. Herudover videreføres indefrysningsordningen af grundskyld (ejendomsskat).

Read more
Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger
Nyheder - 2020-04-14

Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger

Åbning onsdag den 8. april 2020 for ansøgninger om kompensation af faste omkostninger

Read more
Beskatning af fri bil
Nyheder - 2020-02-03

Beskatning af fri bil

Efter registreringsafgiftslovens § 9 a skal der i visse tilfælde ske fornyet fastsættelse af den afgiftspligtige værdi og genberegning af registreringsafgift. Dette gælder blandt for leasingselskabers biler.

Read more
Nyheder - 2020-01-31

Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

Read more
Nyheder - 2020-01-30

Brexit

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020, og det får følgende konsekvenser i relation til skat, moms, told og afgifter

Read more
Nyheder - 2019-12-11

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2019 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2019 også ske i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020. Efter denne dato betales et fast p

Read more
Nyheder - 2019-11-27

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020

Read more
Nyheder - 2019-11-26

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere.

Read more
Nyheder - 2019-11-19

EU-varehandel

Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, og kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes.

Read more