PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

Home Nyheder
Justering af reglerne om fri bil
Nyheder - 2021-01-26

Justering af reglerne om fri bil

Skatteministeren har fremsat et lovforslag i Folketinget, der vil betyde en lidt ændret beskatning af fri bil fra og med den 1. juli 2021.

Read more
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020
Nyheder - 2020-12-16

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2020 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2020 også ske i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Read more
Lovforslag om medarbejderaktier
Nyheder - 2020-11-12

Lovforslag om medarbejderaktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der øger muligheden for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier

Read more
Aldersopsparing
Nyheder - 2020-11-11

Aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på en aldersopsparing

Read more
Nyheder - 2020-06-10

Udlandsdanskere og udstationerede

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der omhandler en række midlertidige tiltag for at afbøde de skattemæssige konsekvenser, som udlandsdanskere og personer, der arbejder i udlandet, oplever som følge af de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredning af covid-19.

Read more
Nyheder - 2020-05-27

Lovforslag om ejendomsskatter

Regeringen har fremsat forslag til nedsættelse af ejendomsskatterne for 2021 og frem. Herudover videreføres indefrysningsordningen af grundskyld (ejendomsskat).

Read more
Nyheder - 2020-04-14

Overblik over covid-19 kompensationsordninger åbne for ansøgninger

Åbning onsdag den 8. april 2020 for ansøgninger om kompensation af faste omkostninger

Read more
Nyheder - 2020-02-03

Beskatning af fri bil

Efter registreringsafgiftslovens § 9 a skal der i visse tilfælde ske fornyet fastsættelse af den afgiftspligtige værdi og genberegning af registreringsafgift. Dette gælder blandt for leasingselskabers biler.

Read more
Nyheder - 2020-01-31

Solcelleanlæg og pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

Read more
Nyheder - 2020-01-30

Brexit

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020, og det får følgende konsekvenser i relation til skat, moms, told og afgifter

Read more