PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

Home Nyheder
Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet
Nyheder - 2019-08-13

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør.

Read more
Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris
Nyheder - 2019-08-09

Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris

Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen” i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr.

Read more
Stilstandsforsikring
Nyheder - 2019-08-07

Stilstandsforsikring

Byretten i Århus har afsagt en dom, hvorefter en hovedaktionær undgik beskatning af bil, der var vinteropbevaret og stilstandsforsikret

Read more
Tid til "indsendelse" af årsrapporter
Nyheder - 2019-05-16

Tid til "indsendelse" af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger.

Read more
Nyheder - 2019-05-02

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

Skatteministeriet har indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke længere skal udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.

Read more
Nyheder - 2019-04-24

Salg af fast ejendom

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.

Read more
Nyheder - 2019-04-15

Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål

Folketinget har vedtaget en øvre grænse for, hvor mange dage man må udleje sin helårsbolig, når der er tale om lejlighedsvis udlejning af en bolig, som man også selv bruger.

Read more
Nyheder - 2019-04-12

Skattefri seniorpræmie

Folketinget har vedtaget, at personer, der bliver på arbejdsmarkedet, efter de har nået folkepensionsalderen, under visse betingelser kan få en skattefri præmie af staten på 30.000 kr.

Read more
Nyheder - 2019-04-10

Ejendomsskatter

Indefrysning af grundskyld. Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om fremtidens boligbeska

Read more
Nyheder - 2019-04-10

Arbejdsudleje

En dansk virksomheds forpligtelser med hensyn til indberetning samt indeholdelse af A-skat mv. afhænger af, om aftalen med den udenlandske virksomhed er en entreprisekontrakt, eller om der blot er tale om leje af udenlandsk arbejdskraft.

Read more