PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Nyheder

Home Nyheder
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019
Nyheder - 2019-12-11

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2019

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2019 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2019 også ske i perioden 1. januar 2020 – 1. juli 2020. Efter denne dato betales et fast p

Read more
Lovforslag om beskatning af fri telefon
Nyheder - 2019-11-27

Lovforslag om beskatning af fri telefon

Skatteministeren har fremsat lovforslag om, at der alligevel ikke skal være skattefrihed for fri telefon og arbejdsgiverbetalt internet fra og med 2020

Read more
Slut med nedsat bo- og gaveafgift
Nyheder - 2019-11-26

Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere.

Read more
EU-varehandel
Nyheder - 2019-11-19

EU-varehandel

Det bliver nemmere at etablere konsignationslagre (call off stocks) i Danmark, reglerne for moms ved kædehandel præciseres, og kravene til dokumentation og indberetning af købers momsnummer ved momsfrit EU-salg skærpes.

Read more
Nyheder - 2019-08-13

Nedsat dansk skat ved arbejde i udlandet

Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør.

Read more
Nyheder - 2019-08-09

Beskatningsgrundlag bil - nyvognspris

Østre Landsret har afsagt en dom om, hvad der skal forstås ved ”nyvognsprisen” i relation til beskatningsgrundlaget for en bil, der ved anskaffelsen var mindre end tre år gammel. Forskellen mellem det påståede beskatningsgrundlag og det beløb, som Skattestyrelsen havde fastsat, var cirka 400.000 kr.

Read more
Nyheder - 2019-08-07

Stilstandsforsikring

Byretten i Århus har afsagt en dom, hvorefter en hovedaktionær undgik beskatning af bil, der var vinteropbevaret og stilstandsforsikret

Read more
Nyheder - 2019-05-16

Tid til "indsendelse" af årsrapporter

Indsendelse er nok lidt af en tilsnigelse, idet årsrapporter som bekendt indberettes via Erhvervsstyrelsens særlige digitale indberetningsløsninger.

Read more
Nyheder - 2019-05-02

Danske pensionsudbetalinger til Frankrig

Skatteministeriet har indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke længere skal udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.

Read more
Nyheder - 2019-04-24

Salg af fast ejendom

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for afståelser, der sker fra og med den 1. januar 2020.

Read more