PKF Munkebo Vindelev

PKF Munkebo Vindelev
Publikationer

Home Publikationer

Publikationer

Facit - 2021-05-27

Maj/juni 2021

Read more
Facit - 2021-03-09

Marts 2021

Read more
Øvrige publikationer - 2021-01-15

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

Read more
Skatteinformation - 2021-01-14

Januar 2021

Publikation om aktuelle skatteforhold samt nye love, domme og afgørelser.

Read more
Facitlisten -2021-01-08

Facitlisten 2020/21

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2020 og 2021.

Read more
Øvrige publikationer -2021-01-04

Personalegoder 2021

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvi

Read more
Øvrige publikationer -2021-01-04

Biler - skat og moms 2021

Erfaringen viser, at opfindsomheden er stor, når danskerne gør et forsøg på at nedbringe biludgiften i privatbudgettet. Flere fremgangsmåder er lovlige, nogle er tvivlsomme, og andre er i strid med gældende skatte-, afgifts- og momsregler.

Read more
Artikler -2020-12-14

Skattereglerne for forsknings- og udviklingsomkostninger

Gennemgang af skattereglerne for forsknings- og udviklingsomkostninger, herunder den forhøjede fradragsret for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed samt muligheden for udbetaling af skattekredit.

Read more
Facit -2020-12-03

December 2020

Skatteministeriets lovprogram 2020/2021

Read more
Artikler -2020-09-30

Ferieloven - nu med samtidighedsferie

Ferieloven - nu med samtidighedsferie og mulighed for udbetaling af "indefrosne" feriepenge. Den nye ferielov om samtidighedsferie er trådt i kraft den 1. september 2020. Selvom den nye ferielov først lige er trådt i kraft, så har loven længe haft betydning for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Read more